Đốt cháy hỗn hợp X gồm Fe và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hỗn hợp X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong 5,824 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 có tỉ khối so với He bằng 14,0 thu được 34,56 gam hỗn hợp rắn Y chứa các oxit và muối (không thấy khí bay ra). Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và thu được 130,26 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là. A. 58,8% B. 50,4% C. 61,6% D. 56,0%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCl2 = 0,16 và nO2 = 0,1 nNO = 0,03 —> nH+ dư = 4nNO = 0,12 nO2 = 0,1 —> nH2O = 0,2 —> nHCl pư = 0,4 —> nHCl bđ = 0,52 —> nAgCl = 0,52 + 0,16.2 = 0,84 —> nAg = 0,09 Ban đầu nFe = a và nCu = b —> mX = 56a + 64b = mY – m khí = 20 ne = 3a + 2b = 2nCl2 + 4nO2 + nAg + 3nNO = 0,9 —> a = 0,22 và b = 0,12 —> %Fe = 61,6%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP