Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức thuộc dãy đồng đẳng và một ancol hai chức (đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng 0,84 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 50,72 gam. Mặt khác đun nóng 0,4 mol X có mặt H2SO4 xúc tác, thu được m gam hỗn hợp Y gồm ba este chỉ chứa một loại nhóm chức. Biết hiệu suất phản ứng este hóa đều đạt 75%. Giá trị của m là: A. 36,6 B. 21,06 C. 10,53 D. 18,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nCO2 = u và nH2O = v —> 44u + 18v = 50,72 Bảo toàn O —> 2u + v = 0,4.2 + 0,84.2 —> u = 0,76 và v = 0,96 nH2O > nCO2 —> Ancol no, mạch hở. Số C = nCO2/nX = 1,9 —> Axit chứa HCOOH. —> nAncol = v – u = 0,2 —> nAxit = 0,4 – 0,2 = 0,2 Đặt n, m là số C của ancol và axit. nC = 0,2n + 0,2m = 0,76 —> n + m = 3,8 Do n ≥ 2 và m > 1 nên n = 2 và m = 1,8 là nghiệm duy nhất. —> Ancol là C2H4(OH)2 và axit là CmH2mO2 —> Este (CmH2m-1O2)2C2H4 (0,1 mol) mEste = 0,1(28m + 90).75% = 10,53

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP