Cho 59 2 gam hỗn hợp T gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 59,2 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 59,2 gam hỗn hợp T gồm Mg, CuO, FeS2, FeS (trong đó S chiếm 32,432% về khối lượng) tác dụng với 320 ml H2SO4 10M. Sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 139,2 gam muối là 61,6 lít khí (đktc). Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư NaOH, sau phản ứng, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 56 gam chất rắn Y. Phần trăm khối lượng Mg trong T gần nhất với: A. 14 B.15 C. 16 D. 17

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nS = 0,6 Quy đổi T thành Mg (a), Fe (b), CuO (c) và S (0,6) mT = 24a + 56b + 80c + 0,6.32 = 59,2 (1) n khí = 2,75; nH2SO4 = 3,2 Bảo toàn S —> nSO42- trong muối = 3,2 + 0,6 – 2,75 = 1,05 —> m muối = 24a + 56b + 64c + 1,05.96 = 139,2 (2) mY = 40a + 160b/2 + 80c = 56 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,4; b = 0,4; c = 0,1 —> %Mg = 16,22%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP