Cho a mol hỗn hợp X gồm ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a mol hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a mol hỗn hợp X gồm ba ancol mạch hở tác dụng vừa đủ với kali, thu được 26,28 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 10,976 lít O2 (đktc), thu được K2CO3 và 0,6 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Giá trị của a là A. 0,18. B. 0,19. C. 0,20. D. 0,22.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y, z là số mol K2CO3, CO2, H2O —> y + z = 0,6 (1) Z chứa nK = nO = 2x —> mZ = 39.2x + 16.2x + 12(x + y) + 2z = 26,28 Bảo toàn O —> 2x + 0,49.2 = 3x + 2y + z —> x = 0,19; y = 0,19; z = 0,41 —> nO = 2x = 0,38 và nC = x + y = 0,38 Dễ thấy nC = nO nên các ancol đều có số C = số O —> Các ancol đều no, mạch hở. Bảo toàn C và H: nC(X) = 0,38 và nH(X) = 2x + 2z = 1,2 —> nAncol = nH/2 – nC = 0,22

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP