Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, sau thời gian 5018 giây, ở anot thoát ra 0,1 mol hỗn hợp khí. Tiếp tục điện phân với thời gian 5018 giây nữa thì dừng điện phân, thì tổng thể tích khí thoát ra ở hai cực là 0,3 mol. Giá trị m là A. 34,51. B. 31,69. C. 32,63. D. 36,39.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong 5018s —> ne = 0,26 Anot: nCl2 = u và nO2 = v —> u + v = 0,1 ne = 2u + 4v = 0,26 —> u = 0,07 và v = 0,03 Trong 5018.2s —> ne = 0,52 Anot: nCl2 = 0,07 và nO2 = a Catot: nCu = b và nH2 = c —> 0,07.2 + 4a = 2b + 2c = 0,52 n khí = 0,07 + a + c = 0,3 —> a = 0,095; b = 0,125, c = 0,135 nCu(NO3)2 = b = 0,125 nNaCl = 2u = 0,14 —> m = 31,69

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP