Cho 4 5 gam hỗn hợp rắn gồm...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cho 4,5...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cho 4,5 gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,344 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO và N2O (dY/H2 = 18,5) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 27,84 gam muối khan. Nung muối khan được m (gam) chất rắn. Tính giá trị của m ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nNo=nN2o = 0.03. đặt Nh4+:x. bảo toàn khối lượng theo x suy ra x=0.005. m = 4.5+ 16*(0.03*8+0.03*3+0.005*8)/2 = 7.46g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP