Trộn V1 lít dd AlCl3 0 1M vào...

Chương 1: Sự Điện Li Trộn V1 lít dd AlCl3 0,1M vào V2 lít dd NaCl 0,1...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Trộn V1 lít dd AlCl3 0,1M vào V2 lít dd NaCl 0,1M. Sau khi trộn thu được nồng độ ion Cl là 0,14M. Tính tỉ lệ V1 và V2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(0,3V1 + 0,1V2)/(V1+V2) = 0,14
=> 0,3V1 + 0,1V2 = 0,14V1 + 0,14V2
=> 0,16V1 = 0,04V2
=> V1/V2 = 1/4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP