Cho c|c phản ứng sau: 1 SO2 +...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho c|c phản ứng sau: (1) SO2 + NaO...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho c|c phản ứng sau: (1) SO2 + NaOH → NaHSO3 (2) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 (3) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (4) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 Những phản ứng mà trong đó SO2 thể hiện tính khử là

A. (2), (4). B. (3). C. (1), (2), (4). D. (3), (4)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP