Cho các phát biểu sau đây: a Thép...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau đây: (a) Thép là hợp kim của săt với cacbon trong đó cacbon chiếm 0,01-2% khối lượng. (b) Hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl. (c) Hỗn hợp FeS và CuS tan hết trong dung dịch HCl. (d) Quặng pirit (FeS2) chứa hàm lượng sắt cao nhất. (e) Cho KHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2 thấy khí thoát ra. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Đúng Fe2O3 + 6HCl —> 2FeCl3 + 3H2O Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2 (c) Sai, CuS không tan trong HCl (d) Sai, quặng manhetit (Fe3O4) có hàm lượng Fe cao hơn. (e) Đúng: Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP