Cho các thí nghiệm sau: a Cho dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư. (b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3. (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2. (d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2. (e) Sục H2S vào dung dịch Pb(NO3)2. (g) Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Al(NO3)3 + NH3 + H2O —> Al(OH)3 + NH4NO3 (b) KOH dư + AlCl3 —> KAlO2 + KCl + H2O (c) HCl dư + NaAlO2 —> NaCl + AlCl3 + H2O (d) CO2 dư + KAlO2 + H2O —> Al(OH)3 + KHCO3 (e) H2S + Pb(NO3)2 —> PbS + HNO3 (g) CO2 + Ba(OH)2 dư —> BaCO3 + H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP