Đốt 11 2 gam bột Ca bằng O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt 11,2 gam bột Ca ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt 11,2 gam bột Ca bằng O2 thu được m gam chất A gồm Ca và CaO. Cho chất rắn A tác dụng vừa đủ với axit trong dung dịch gồm HCl 1 M và H2SO4 0,5 M thu được khí H2 và dung dịch B. Cô cạn B được (m + 21,14) gam chất rắn khan. Nếu hoà tan hết m gam chất rắn A vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,04 mol NO và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 45,92 B. 48,6 C. 72,9 D. 81

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP