Cho dãy điện hóa : Zn2+ Zn Fe2+...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho dãy điện hóa : Zn2+/Zn Fe2+/Fe Cu...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho dãy điện hóa :

Zn2+/Zn Fe2+/Fe Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+ Ag+/Ag Kim loại nào không phản ứng với dung dịch Fe(NO3)3 ? A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP