Cho dung dịch X gồm: 0 007 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch X gồm:...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl–; 0,006 mol HCO3– và 0,001 mol NO3–. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là A. 0,180. B. 0,120. C. 0,444. D. 0,222.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa 0,003 mol Ca2+ và 0,006 mol HCO3- —> Ứng với Ca(HCO3)2 (0,03 mol) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 —> 2CaCO3 + 2H2O 0,003…………..0,003 —> mCa(OH)2 = 0,222

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP