Cho lục giác đều ABCDEF tân O Số...

Chương 1: Vectơ Cho lục giác đều ABCDEF tân O. Số các vectơ khác OA→ ...

0
Chương 1: Vectơ

Cho lục giác đều ABCDEF tân O. Số các vectơ khác OA→ và cùng phương với nó là

A. 5 B. 6 C. 9 D. 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

có 5 đoạn thẳng song song hoặc nằm trên đường thẳng oa, tạo thành 10 vectơ cùng phương với oa→. vậy số các vectơ khác oa→ cùng phương với nó là 9 (dĩ nhiên oa→ cùng phương với chính nó). chọn c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP