Cho một lượng Ba vào 200 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng Ba vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng Ba vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M và CuSO4 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 55,60 gam. B. 58,72 gam. C. 54,06 gam. D. 50,94 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,2 —> nBa2+ = 0,2 và nOH- = 0,4 nAl3+ = 0,08; nCu2+ = 0,06; nSO42- = 0,18 Vậy kết tủa gồm có: BaSO4 (0,18 mol); Cu(OH)2 (0,06 mol) và Al(OH)3. Dễ thấy nOH- > 2nCu2+ + 3nAl3+ nên Al(OH)3 bị hòa tan một phần. nOH- = 0,4 = 0,06.2 + 0,08.4 – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,04 —> m↓ = 50,94

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP