Cho tứ giác ABCD Gọi M N P...

Chương 1: Vectơ Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung đi...

0
Chương 1: Vectơ

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi O là giao điểm các đường chéo của tứ giác MNPQ, trung điểm các đoạn thẳng AC, BD tương ứng là I, J. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

MI, PJ là đường trung bình của các tam giác ΔABC, ΔDBC, do đó MIPJ là hình bình hành. Vậy điểm O là trung điểm của đoạn thẳng IJ. Từ đó ta có OI→=-OJ→.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP