Cho từ từ dung dịch HCl vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO2)2 và b mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị hình bên. Tỉ lệ a : b là A. 7 : 4 B. 5 : 2 C. 4 : 5 D. 5 : 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAlO2- = 2a và nOH- = 2b Khi nH+ = 1,6 thì kết tủa bắt đầu xuất hiện nên: nOH- = 2b = 1,6 —> b = 0,8 Khi nH+ = 3,2 thì AlO2- chưa kết tủa hết, thu được x mol Al(OH)3 nên: 3,2 = 1,6 + x —> x = 1,6 Khi nH+ = 4,8 thì AlO2- đã kết tủa hết sau đó bị hòa tan một phần, còn lại x mol Al(OH)3 nên: 4,8 = 1,6 + 4.2a – 3x —> a = 1 —> a : b = 5 : 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP