Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khối lượng glixerol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 132,6 kg chất béo (loại triolein) có chứa 10% tạp chất trơ với dung dịch NaOH dư (coi như phản ứng xảy ra hoàn toàn) là: A. 15,13kg B. 13,8kg C. 12,42kg D. 11,04kg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mTriolein = 132,6.90% = 119,34 kg —> nC3H5(OH)3 = n(C17H33COO)3C3H5 = 0,135 kmol —> mC3H5(OH)3 = 12,42 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP