Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng có khối lượng 30,4 gam. Chia X thành hai phần bằng nhau. – Phần 1: cho tác dụng với Na dư, kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc). – Phần 2: tách nước hoàn toàn ở 180oC, xúc tác H2SO4 đặc thu được một anken cho hấp thụ vào bình đựng dung dịch Brom dư thấy có 32 gam Br2 bị mất màu. CTPT hai ancol trên là A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. CH3OH và C3H7OH. D. C2H5OH và C4H9OH. Namdzdz511 trả lời 20.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 15,2 gam. Phần 1: nH2 = 0,15 —> nX = 0,3 —> MX = 50,67 Phần 2: Tách H2O chỉ thu được 1 anken nên trong X có CH3OH, ancol còn lại là ROH. nROH = nAnken = nBr2 = 0,2 —> nCH3OH = 0,1 mX = 0,1.32 + 0,2(R + 17) = 15,2 —> R = 43: C3H7 Vậy X gồm CH3OH và C3H7OH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP