Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 1,12 mol HCl và 0,08 mol NaNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 10,8 gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Nếu cũng cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol của Fe(NO3)2 có trong m gam X là? A. 0,03 B. 0,04 C. 0,05 D. 0,02

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z chứa NO (0,07) và H2 (0,03) Đặt a, b là số mol Fe3O4 và Fe(NO3)2 Bảo toàn Fe —> 3a + b = 0,03.2 (1) Bảo toàn N —> nNH4+ = 2b + 0,08 – 0,07 = 2b + 0,01 nH+ = 4nNO + 10nNH4+ + 2nH2 + 2nO —> 1,12 = 0,07.4 + 10(2b + 0,01) + 0,03.2 + 2.4a (2) (1)(2) —> a = 0,01 và b = 0,03

Gửi 5 năm trước

1
Cho em hỏi làm sao ra nH+=4nNO+10nNH4+2nO – Lala Lala3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP