1 Cho hỗn hợp 0 05 mol Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon 1. Cho hỗn hợp 0,05 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
1. Cho hỗn hợp 0,05 mol Fe và 0,03 mol Al tác dụng với 100ml dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 cùng nồng độ mol. Sau phản ứng được chất rắn Z gồm 3 kim loại. Cho Z tác dụng với HCl dư thu được 0,035 mol khí. Nồng độ mol mỗi muối trong Y là? 2. Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn B. Hòa tan B bằng dung dịch HCl dư được 0,03 mol H2. Giá trị m bằng bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP