Cho hỗn hợp X gồm 0 1 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol vinyl axetilen, 0,2 mol axetilen, 0,2 mol propen và 0,7 mol H2. Cho hỗn hợp X qua bột Ni nung nóng một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 101/7. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch Brom. Số mol Br2 tác dụng vừa đủ hỗn hợp Y là A. 0,2. B. 0,3. C. 0,4. D. 0,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mY = mX = 20,2 —> nY = 0,7 nH2 phản ứng = nX – nY = 0,5 Bảo toàn liên kết pi: 0,1.3 + 0,2.2 + 0,2 = nH2 phản ứng + nBr2 —> nBr2 = 0,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP