Cho 48 165 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 48,165 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 48,165 gam hỗn hợp X gồm NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 và Al tan hoàn trong dung dịch chứa 1,68 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 259,525 gam muối sunfat trung hòa và 3,136 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 5,5. Phần trăm khối lượng của Al trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 13,7 B. 13,5 C. 13,3 D. 14,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z gồm NO (0,1) và H2 (0,04) Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,78 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,01 nH+ = 4nNO + 10nNH4+ + 2nH2 + 2nO —> nO = 0,55 —> nFe3O4 = 0,1375 Bảo toàn electron: 3nAl = 2nFe3O4 + 3nNO + 2nH2 + 8nNH4+ —> nAl = 0,245 —> %Al = 13,73%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP