Nung 12 0 gam hỗn hợp metan etilen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 12,0 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 12,0 gam hỗn hợp metan, etilen, vinyl axetilen với 0,18 mol H2 có mặt Ni xúc tác, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y chứa các hidrocacbon có tỷ khối so với He là 10,3. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn cần 0,67 mol O2 và thu được 9 gam H2O. Giá trị của m là? A. 18,48 B. 19,16 C. 18,72 D. 19,24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gọi X là hỗn hợp ban đầu. mY = mX + mH2 = 12,36 —> nY = 0,3 Y chỉ chứa hiđrocacbon nên nX = nY = 0,3 X có dạng CxH4 —> MX = 12x + 4 = 12/0,3 —> x = 3 Đốt khí thoát ra khỏi AgNO3/NH3 —> nH2O = 0,5, bảo toàn O —> nCO2 = 0,42 Phần bị AgNO3/NH3 giữ lại gồm CH≡C-CH=CH2 (a mol) và CH≡C-CH2-CH3 (b mol) Bảo toàn C: nC = 4a + 4b + 0,42 = 0,3.3 Bảo toàn H: nH = 4a + 6b + 0,5.2 = 0,3.4 + 0,18.2 —> a = 0,08 và b = 0,04 —> m↓ = 19,16 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP