Có các hiện tượng được mô tả như...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các hiện tượng đư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các hiện tượng được mô tả như sau: (1) Cho benzen vào ống nghiệm chứa tristearin, khuấy đều thấy tristearin tan ra. (2) Cho benzen vào ống nghiệm chứa anilin, khuấy đều thấy anilin tan ra. (3) Cho nước Svayde vào ống nghiệm chứa xenlulozơ, khuấy đều thấy xenlulozơ tan ra. (4) Cho lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại. (5) Nhỏ dung dịch Br2 vào ống nghiệm chứa benzen thấy dung dịch Br2 bị mất màu nâu đỏ. (6) Cho 50 ml anilin vào ống nghiệm đựng 50 ml nước thu được dung dịch đồng nhất. Số hiện tượng được mô tả đúng là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng, chất béo tan được trong C6H6. (2) Đúng, anilin tan trong C6H6 (3) Đúng (4) Đúng (5) Đúng, brom tan trong benzen tốt hơn tan trong H2O nên sẽ di chuyển từ dung môi H2O sang dung môi benzen. (6) Sai, anilin ít tan trong H2O.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP