Cho 7 8 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,8 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al đốt cháy trong V1 (lít) khí Cl2 sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y gồm 4 chất. Hòa tan Y trong lượng dư dung dịch chứa HCl và H2SO4 thu được V2 (lít) H2. Nếu trộn V1 (lít) Cl2 với V2 (lít) H2 rồi chiếu sáng thu được 8,96 (lít) hỗn hợp khí Z. Tính khối lượng mỗi kim loại trong X, các thể tích khí đo ở đktc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Mg, Al —> mX = 24a + 27b = 7,8 H2 + Cl2 —> 2HCl —> Phản ứng không làm thay đổi số mol khí —> nCl2 + nH2 = 0,4 Bảo toàn electron: 2a + 3b = 2nCl2 + 2nH2 = 0,8 —> a = 0,1 và b = 0,2 —> mMg = 2,4 gam và mAl = 5,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP