Cho 1 hỗn hợp khí A chứa 7...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1 hỗn hợp khí A ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1 hỗn hợp khí A chứa 7,0 gam C2H4 và 1,0 gam H2 phản ứng với nhau có mặt xúc tác thu được hỗn hợp khí B. Một nửa khối lượng khí B phản ứng vừa đủ với 25 ml dung dịch Brom 1M. Một nửa khối lượng khí B còn lại đem đốt cháy với lượng dư oxi rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 100ml dung dịch NaOH 22,4% (tỉ trọng d=1,25g/ml) thu được dung dịch C a, Xác định hiệu suất phản ứng giữa C2H4 và H2 b, Xác định nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch C

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mỗi phần A chứa C2H4 (0,125) và H2 (0,25) nC2H4 dư = nBr2 = 0,025 —> nC2H4 pư = 0,1 —> H = 0,1/0,125 = 80% Đốt B cũng giống đốt A: nCO2 = 0,125.2 = 0,25 nH2O = 0,125.2 + 0,25 = 0,5 nNaOH = 100.1,25.22,4%/40 = 0,7 nOH/nCO2 = 2,8 —> Tạo Na2CO3 (0,25) và NaOH dư (0,2) mddC = 100.1,25 + mCO2 + mH2O = 145 C%Na2CO3 = 18,28% C%NaOH dư = 5,52%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP