Hấp thụ hoàn toàn 1 568 lít CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn 1,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Tính a? A. 0,02M B. 0,04M C. 0,03M D. 0,015M

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,07 và nNaOH = 0,08 —> nCO32- = 0,01 và nHCO3- = 0,06 Y gồm nBaCl2 = 0,04 và nBa(OH)2 = x nBaCO3 = 0,02 < 0,04 + x nên Ba2+ còn dư, vậy nCO32- = 0,02 —> nOH- = 2x = 0,02 – 0,01 —> x = 0,005 —> a = 0,02

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP