Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Al bẳng lượng nước dư thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y thì thấy kết tủa biến thiên theo đồ thị sau Giá trị của m là A. 7,3. B. 5. C. 7,7. D. 14,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kết tủa xuất hiện khi nH+ = 0,1 —> Y chứa nOH- = 0,1 Kết tủa max khi nH+ = 0,2 —> nH+ = 0,2 = nOH- + nAlO2- —> nAlO2- = 0,1 Bảo toàn điện tích cho Y —> nNa+ = 0,2 Vậy ban đầu X chứa Na (0,2) và Al (0,1) —> m = 7,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP