Đốt cháy m gam hoàn toàn hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy m gam hoàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy m gam hoàn toàn hỗn hợp X chứa glucozo, fructozo và saccarozo cần dùng vừa đủ 1,08 mol O2 thu được CO2 và H2O. Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 12,96 gam Ag. Giá trị của m là: A. 42,12 B. 45,00 C. 31,32 D. 31,86

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC = nO2 = 1,08 nAg = 0,12 —> nC6H12O6 = 0,06 Bảo toàn C —> C12H22O11 = 0,06 —> mX = 31,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP