Lấy ví dụ minh họa cho mỗi phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy ví dụ minh họa c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy ví dụ minh họa cho mỗi phản ứng sau: a, Oxit + oxit —–> Axit b, Oxit + Oxit——> Bazơ c, Oxit + Oxit——-> không tạo ra các chất như trên (khác muối)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. SO3 + H2O —> H2SO4 b. Na2O + H2O —> 2NaOH c. SO2 + NO2 —> SO3 + NO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP