Hỗn hợp X gồm metan etilen propin và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm metan,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hiđro là 1,2x. Đốt 5,376 lít hỗn hợp X cần 15,12 lít hỗn hợp Y. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các khí được đo ở (đktc). Giá trị của m là: A. 65,76. B. 102,9128. C. 131,5248 D. 15,06.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X có dạng CnH4 MX = 12n + 4 = 2x (1) Y gồm O2 (u) và O3 (v) nY = u + v = 0,675 mY = 32u + 48v = 0,675.2.1,2x —> u = 2,025 – 0,10125x và v = 0,10125x – 1,35 —> nO = 2u + 3v = 0,10125x nX = 0,24 —> nC = 0,24n và nH = 0,96 Bảo toàn electron: 0,24n.4 + 0,96 = 2.0,10125x (2) (1)(2) —> n = 37/17 và x = 256/17 nBaCO3 = nC = 0,24n = 222/425 —> mBaCO3 = 102,9035

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP