Hỗn hợp X gồm ankan M anken N...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ankan ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ankan M, anken N và ankin P có cùng số nguyên tử hidro trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít X (đktc), rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 70 gam kết tủa. Mặt khác 15 gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. a. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của M, N và P. b. Tính V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do có cùng H nên ankin nhiều hơn anken 1C và anken nhiều hơn ankan 1C nX = 0,4 và nCO2 = nCaCO3 = 0,7 —> Số C = nCO2/nX = 1,75 —> M là CH4, N là C2H4 và P là C3H4 X có công thức chung là C1,75H4 nX = 15/25 = 0,6 C1,75H4 + 0,75Br2 —> C1,75H4Br1,5 0,6……………0,45 —> V = 450 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP