Số hợp chất mạch hở thuộc các nhóm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Số hợp chất mạch hở ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Số hợp chất mạch hở (thuộc các nhóm chức đã học) tác dụng với H2, đun nóng, xúc tác Ni có thể tạo ra C3H7OH là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cộng H2 —> CH3-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHO CH2=CH-CHO CH≡C-CHO CH2=CH-CH2OH CH≡C-CH2OH Cộng H2 —> CH3-CHOH-CH3 CH3-CO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP