Hỗn hợp X gồm propin vinyl axetilen etilen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm propin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm propin, vinyl axetilen, etilen. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 14,08 gam CO2. Thể tích O2 (đktc) tối thiểu cần để đốt cháy 0,15 mol X là A. 8,736 lít B. 8,96 lít C. 9,408 lít D. 14,112 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm C3H4, C4H4 và C2H4 —> Dạng chung là CxH4 Số C = x = nCO2/nX = 3,2 C3,2H4 + 4,2O2 —> 3,2CO2 + 2H2O —> nO2 = 4,2.0,15 = 0,63 —> V = 14,112 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP