Chu kì dao động của con lắc lò...

Chương 1: Dao Động Cơ Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào:
A. gia tốc của sự rơi tự do.

B. biên độ của dao động.

C. điều kiện kích thích ban đầu.

D. khối lượng của vật nặng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP