Điện phân dung dịch X chứa m gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau 9264 giây, thu được dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 25,75. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian t giây thì thu được tổng số mol khí ở hai điện cực là 0,11 mol (số mol khí thoát ra ở điện cực này gấp 10 lần số mol khí thoát ra ở điện cực kia). Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của m là: A. 30,54. B. 27,24. C. 29,12. D. 32,88.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi điện phân trong 9264 giây thì ne = It/F = 0,24 mol, lúc này: Catot: nCu = ne/2 = 0,12 Anot: nCl2 = u và nO2 = v —> ne = 2u + 4v = 0,24 m khí = 71u + 32v = 25,75.2(u + v) —> u = v = 0,04 Khi điện phân t giây: Catot: nCu = a và nH2 = b Anot: nCl2 = 0,04 và nO2 = c —> Tổng mol khí = b + c + 0,04 = 0,11 Bảo toàn electron: 2a + 2b = 0,04.2 + 4c và 0,04 + c = 10b —> a = 0,15; b = 0,01; c = 0,06 nNaCl = 2u = 0,08 nCu(NO3)2 = a = 0,15 —> m = 32,88

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP