Hỗn hợp X gồm glyxin axit glutamic và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm glyxin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm glyxin; axit glutamic và axit metacrylic. Hỗn hợp Y gồm etilen và đimetylamin. Đốt cháy a mol X và b mol Y thì tổng số mol khí oxi cần dùng vừa đủ là 2,625 mol, thu được H2O; 0,2 mol N2 và 2,05 mol CO2. Mặt khác, khi cho a mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì lượng NaOH phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 12. B. 20. C. 16. D. 24.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gly = CO2 + CH2 + NH3 Glu = 2CO2 + 3CH2 + NH3 C3H5COOH = CO2 + 3CH2 C2H4 = 2CH2 (CH3)2NH = 2CH2 + NH3 Quy đổi hỗn hợp thành CO2 (x), CH2 (y) và NH3 (z) nO2 = 1,5y + 0,75z = 2,625 nN2 = 0,5z = 0,2 nCO2 = x + y = 2,05 —> x = 0,5; y = 1,56; z = 0,4 —> nNaOH = x = 0,5 —> m = 20 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP