Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X, Y (MX < MY) có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau cần đúng 1,17 mol O2, thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau. Dẫn toàn bộ sản sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4, bình (2) đựng Ca(OH)2. Thấy khối lượng bình (1) tăng m gam, bình (2) tăng (2m + 7,2) gam. Hai ancol X, Y lần lượt là: A. C2H6O và C3H6O B. C2H6O và C3H4O C. CH4O và C3H4O D. C2H4O và C3H8O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nH2O —> (2m + 7,2)/44 = m/18 —> m = 16,2 —> nCO2 = nH2O = 0,9 Bảo toàn O —> nX = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,36 —> Số C = nCO2/nX = 2,5 —> C2H6O (0,18 mol) và C3HyO (0,18 mol) nH2O = 0,18.3 + 0,18y/2 = 0,9 —> y = 4 Cặp ancol là C2H6O và C3H4O.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP