Hỗn hợp X gồm hai este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este đều mạch hở có tỉ lệ mol 5 : 3, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 48,3 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và hỗn hợp Z gồm các muối. Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng 0,915 mol O2, thu được 38,16 gam Na2CO3 và hỗn hợp T gồm CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ T qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm 37,86 gam so với dung dịch ban đầu. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z là A. 25,6%. B. 15,4%. C. 15,1%. D. 25,1%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,36 —> nNaOH = 0,72 Đốt Z —> nCO2 = u và nH2O = v Δm = 44u + 18v – 100u = -37,86 Bảo toàn O —> 2u + v + 0,36.3 = 0,72.2 + 0,915.2 —> u = 0,84 và v = 0,51 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt Z —> mZ = 55,02 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa —> mY = 22,08 Y có dạng Y(OH)y (0,72/y mol) —> MY = Y + 17y = 22,08y/0,72 —> Y = 41y/3 —> y = 3, Y = 41: C3H5(OH)3 (0,24 mol) Từ tỉ lệ mol —> X gồm CnH2n+2-2kO6 (0,15) và CmH2m+2-2gO6 (0,09). Bảo toàn C: nC = 0,15n + 0,09m = 0,36 + 0,84 + 0,24.3 —> 5n + 3m = 64 (1) Bảo toàn H: nH = 0,15(2n+2-2k) + 0,09(2m+2-2g) = 2,22 —> 5k + 3g = 35 Do k ≥ 3 và g ≥ 3 nên k = 4 và g = 5 là nghiệm duy nhất. Từ k, g —> n ≥ 8 và m ≥ 8 Kết hợp (1) —> n = m = 8 là nghiệm duy nhất. X gồm: (HCOO)2(CH2=CH-COO)C3H5 (0,15) (HCOO)2(CH≡C-COO)C3H5 (0,09) —> %CH2=CH-COONa = 25,63%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP