Hỗn hợp X gồm hai este đều no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este đều no, mạch hở có cùng số nhóm chức, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol và hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 17,04 gam; đồng thời thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,52 mol O2, thu được Na2CO3 và 0,78 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Y là A. 42,7%. B. 21,3%. C. 52,3%. D. 26,1%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,2 —> nNaOH = nOH(Y) = 0,4 —> X gồm các este hai chức. mY = m tăng + mH2 = 17,44 Đốt Z —> nCO2 = u và nH2O = v —> u + v = 0,78 nO(Z) = 2nNaOH = 0,8 và nNa2CO3 = nNaOH/2 = 0,2 Bảo toàn O —> 2u + v + 0,2.3 = 0,8 + 0,52.2 —> u = 0,46 và v = 0,32 Các muối đều no —> nA(COONa)2 = u – v = 0,14 Bảo toàn Na —> nBCOONa = 0,12 Các este 2 chức, mạch hở nên Y gồm ROH (0,28) và R'(OH)2 (0,06) mY = 0,28(R + 17) + 0,06(R’ + 34) = 17,44 —> 14R + 3R’ = 532 Do R ≥ 15 và R’ ≥ 28 nên R = 29 và R’ = 42 là nghiệm duy nhất. (Chú ý: R = 15, 22, 29, 36… và R’ = 28, 42, 56…) Các ancol là C2H5OH (0,28) và C3H6(OH)2 (0,06). Hoặc CH3OH (0,14), C3H7OH (0,14) và C3H6(OH)2 (0,06). —> %C3H6(OH)3 = 26,15%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP