Số loại ion có trong dung dịch axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Số loại ion có trong...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Số loại ion có trong dung dịch axit photphoric là bao nhiêu nếu không tính đến sự điện li của nước? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
H3PO4 là axit trung bình, phân li theo 3 nấc: H3PO4 ↔ H2PO4- + H+ H2PO4- ↔ HPO42- + H+ HPO42- ↔ PO43- + H+ —> Trong dung dịch có 4 loại ion: H2PO4-, HPO42-, PO43-, H+.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP