Hai tụ điện có điện dung C1 =0...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Hai tụ điện có điện dung C1 =0,4 (µF...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Hai tụ điện có điện dung C1 =0,4 (µF) và C2 =0,6 (µF) .ghép song song với nhau .Mắc bộ tụ điện vào nguồn điện có hiệu điện thế U< 60(V) thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 (C) .hiệu điện thế của tụ điện là :

A.U=75 (V)

B.U=50(V)

C.U=7,5.10-5 (V)

D.U=5.10-4 (V)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

hướng dẫn :

-xét tụ điện c1 = 0,4(µf)=4.10-7 (c) được tích điện q=3.10-5 (c) ta suy ra u=q/c =75(v)

-xết tụ điện c2=0,6(µf)=6.10-7(f) được tích điện q=3.10-5 (c) ta suy ra u=q/c=50(v)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP