Có bốn vật A B C D kích...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Có bốn vật A ,B ,C,D kích thước nhỏ ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Có bốn vật A ,B ,C,D kích thước nhỏ ,nhiễm điện .Biết rằng vật A hút vật B nưng lại đẩy vật C ,Vật C hút vật D .khẳng định nào sau đây là đúng

A..Điện tích của A và D trái dấu

B: Điện tích của A và vật D cùng dấu

C:Điện tích của vật B và D cùng dấu

D: Điện tích của vật A và C cùng dấu


1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

hướng dẫn:biết rằng a hút b nhưng lại đẩy c suy ra a và c cùng dấu ,a và b trái dấu .vật c hút vật d suy ra c và d cùng dấu ,như vậy a ,c,d cùng dấu đồng thời trái dấu với d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP