Phát biểu nào dưới đây không đúng ?...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Phát biểu nào dưới đây không đúng ? ...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A.Hạt electron là hạt mang điện tích âm có độ lớn là 1,6 .10-19 C

B.Hạt electron là hạt có khối lượng m=9,1.10-31 (kg)

C.Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion

D.eclectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP