Tổng điện tích dương và điện tích âm...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Tổng điện tích dương và điện tích âm...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Tổng điện tích dương và điện tích âm của 1 Cm3 khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn là :

A. 4,3.103 C) và -4,3.103 C

B.8,6.103 C và -8,6.10 3 C

C.4,3 C và -4,3 C

D.8,6 C và -8,6 C

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn d

hướng dẫn : một mol khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là 22,4 (lit) .mỗi phân tử hidro lại có 2 nguyên tử ,mỗi nguyên tử hidro lại có 1 proto và 1 electron. điện tích của proton là 1,6 .10-19 c và điện tích của e=-1,6 .10-19 c .từ đó suy ta tính được tổng điện tích dương trong 1 cm3 là 8,6 (c) và tổng điện tích âm là -8,6 (c)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP