Hình học - Công thức tính diện tích...

Hình học - Công thức tính diện tích hình viên phân

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Diện tích hình viên phân được tính theo công thức sau:

\(A=\dfrac{r^2}{2} \begin{pmatrix}\dfrac{\pi \alpha^0}{180^0}-\sin \alpha^0\\ \end{pmatrix}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP