Hòa tan 16 2 gam kim loại M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 16,2 gam kim...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 16,2 gam kim loại M(nhóm ||| A) vào 5 lít dung dịch HNO3 0,5M (d= 1,25 g/ml). Sau kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít hỗn hợp khí NO và N2 (đktc). Tỉ khối của hỗn hợp khí này so với hidro là 14,4 1, Xác định kim loại R 2, Tính nồng độ % của dung dịch HNO3 trong dung dịch sau phản ứng. Hoa hoc 2k2 trả lời 23.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP