Hòa tan NiSO4 7H2O vào nước được 500...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan NiSO4.7H2O v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan NiSO4.7H2O vào nước được 500 gam dung dịch. Để điện phân hết ion Ni2+ cần dòng điện có cường độ 0,536A trong 4h. Tính khối lượng NiSO4.7H2O đã dùng?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNi = It/2F = 0,04 —> nNiSO4.7H2O = nNi = 0,04 —> mNiSO4.7H2O = 11,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP