Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm axit c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z được tạo bởi X, Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 4,032 lít O2 (đktc), thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Đun nóng m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan. Công thức của X là: A. C3H7COOH B. HCOOH C. C2H5COOH D. CH3COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,14 & nO2 = 0,18 Trong E đặt nX + nZ = a và nY = b Vì nY = nH2O – nCO2 —> nH2O = b + 0,14 Bảo toàn O cho phản ứng cháy: 2a + b + 0,18.2 = 0,14.2 + b + 0,14 —> a = 0,03 nNaOH = 0,1 nên chất rắn gồm: RCOONa (0,03) và NaOH dư (0,07) m rắn = 5,68 —> R = 29 —> C2H5-COONa —> Axit C2H5COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP